Ryömintätilakuivaus yleisesti

RYÖMINTÄTILAN KUIVAUS

Kosteutta ryömintätilassaKosteus- ja vesivahingot ovat yksi talonomistajien yleisimmistä ongelmista. Kosteus on itsessään vaaratonta, mutta kosteus yhdessä ryömintätilassa olevan orgaanisen aineksen kanssa aiheuttaa usein ongelmia homevaurioina, sienikasvuna ja hajuina. Tämä voi puolestaan aiheuttaa allergiaa ja astmaoireita lapsilla.
Ryömintätilat ovat ylituuletettuja, sisäilmatuuletettuja tai ulkoilmatuuletettuja. Jälkimmäinen ryömintätilatyyppi ts. ulkoilmatuuletettu on usein äärimmäisen herkkä kosteudelle.

Näin ryömintätilaan syntyy kosteutta
Ryömintätilan kosteuskuormituksen nousu ryömintätilassa niin korkeaksi, että se aiheuttaa ongelmia, voi johtua yhdestä tai useasta syystä:
• A: Kun lämmin sisäilma virtaa kylmään ryömintätilaan venttiilien tai rakojen kautta, se jäähtyy ja ilmankosteus nousee. Äärimmäisissä tapauksissa kosteus tiivistyy vesipisaroiksi alapohjaan.
• B: Kosteutta haihtuu lisää ryömintätilan maanpinnasta.
• C: Ympäristöstä virtaa lisää kosteutta perusmuurin ja perustusten rakojen läpi.
• D: Vesi tunkeutuu perusmuurin läpi ympäröivästä maaperästä.

Miten ongelma ratkaistaan kuivauksella?
• Johda pois syöksytorvista virtaava vesi perustusten vierestä.
• Peitä ryömintätilan maanpinta muovikalvolla kosteuden haihtumisen estämiseksi.
• Sulje ja tiivistä kaikki ryömintätilan venttiilit ja halkeamat, jotta ulkoilma ei virtaa ryömintätilaan.
• Asenna pysyvä ryömintätilan kuivain, joka pitää ryömintätilan kosteuden matalana, jotta homeen, sienien tai vastaavien kasvu estetään.

Adsorptiokuivain on oikea tekniikka ryömintätilan kuivaukseen
Ryömintätilan lämpötila vuoden aikana vaihtelee 4-15 °C välillä ja suhteellisen kosteuden tulee olla 65-70 %. Käyrästä nähdään kuivaimet, jotka toimivat parhaiten eri ilmastoissa. Koska ryömintätilan ilmasto on punaisella alueella kaikkina vuodenaikoina, adsorptiokuivain on ylivertainen tekniikka ryömintätilan kuivaukseen. Kondenssikuivain on ylivertainen tekniikka korkeissa lämpötiloissa, mutta se toimii huonosti tai ei lainkaan ryömintätilan ilmastossa.

Kun lämmin ulkoilma virtaa talon alla olevaan ryömintätilaan (D), se jäähtyy viileässä ympäristössä, jolloin suhteellinen kosteus kasvaa ja siten myös homehtumis- ja hajuriski. Homehtuminen voidaan estää kuivaamalla ilma niin, että suhteellinen kosteus pysyy alle 60-65 %:ssa.

Kuivain (A) imee ryömintätilan ilmaa. Kuiva ilma (B) jaetaan niin, että ryömintätila pysyy kuivana. Samalla kun kuivain kuivaa ilmaa, se poistaa kaiken kosteuden (C) ryömintätilasta ympäristöön. Kuivain on suunniteltu niin, että se ei pelkästään kuivaa ilmaa, vaan ryömintätilasta (C) poistuvaa ilmamäärää ja kosteutta voidaan vaihdella (ilman, että se vaikuttaa kuivaimen kuivaustehoon tai käyttökustannuksiin). Näin ryömintätilan (D) alipainetta voidaan ohjata niin, että mahdolliset hajut (E) imetään hitaasti ryömintätilaan ja kuivaimen kautta ulkoilmaan.