MIRAN DLS IAQ.THB kosteus- ja lämpötila-anturi

MIRAN DLS IAQ.THB –lähetin on DLS järjestelmään liitettävissä oleva huonetilan ilmasta mittaava suhteellisen kosteuden ja lämpötilan anturi. Lämpö- ja kosteusanturilla rakennustyömaan kuivumisolosuhteita voidaan seurata reaaliaikaisesti, ja asettaa järjestelmään hälytysrajat, joissa sen tulee hälyttää olosuhteiden epäedullisissa muutostilanteissa.

Ilman lämpö- ja kosteusolosuhde ovat työmaan tärkeimmät seurattavat parametrit, kun työmaan tulee kuivua johonkin ennalta laadittuun aikatauluun. Rakenteista kosteutta mittaavat, esim. etäseurattavat porareikäanturit eivät millään tavoin anna realistista ja reaaliaikaista tietoa siitä, että kuivumisolosuhteet eivät täyty, tai ole täyttyneet jopa viikkoihin tai kuukausiin. Ilmatilan olosuhteita valvomalla voidaan koko ajan varmentaa otollisten olosuhteiden täyttyminen rakenteiden aikataulussa kuivumiselle, ja yleensä myös olosuhde-epäkohtien esiintyminen tietyssä osassa rakennusta voidaan havaita nopeasti ja aiempaa helpommin.

Betonin kuivuminen vaatii riittävän vesihöyryosapaine-eron betonin pintahuokosten ja ympäröivän ilmamassan välillä. Toisin sanoen ilmakosteuden tulee olla riittävän alhainen että kuivumista tapahtuu. Karkeasti ilmatilan Rh% tulee olla <50% (suos 35-45%) ja lämpötilan noin +20°C. Loppuvaiheen kuivumisessa tai erityisen tiheän materiaalin ollessa kyseessä Rh% vaade saattaa olla jopa Rh20-25%.

 

Tai ota yhteyttä:
010 231 4320 info@strong.fi

Lisätiedot

Mittausalue

Sisäiset olosuhdeanturit:
Lämpötila: -40 – +125 °C
Suhteellinen kosteus: 0 – 100 %RH
Barometrinen paine: 300 – 1100 mbar

Mittaustarkkuus

Sisäiset olosuhdeanturit:
Lämpötila: ±0,3 °C
Suhteellinen kosteus: ±1,8% (0 – 85 %RH)
Barometrinen paine:
±1,0 mbar (abs.)
±0,12 mbar (suht.)

Kalibrointi

Tehdaskalibroitu

Paristo / Pariston kesto

3,6V Litium-paristo / n. 3 vuotta

Käyttölämpötila

-10 – +45 C

Säilytyslämpötila

-20 – +60 C

Mitat

100 x 67 x 35 mm

CE-merkintä / Takuu

Kyllä / 1 vuosi

Toimituskokoonpano

DLS THB olosuhdeanturi