MIRAN DLS IAQ PM partikkelianturi – pölymittausanturi

MIRAN DLS IAQ.PM on DLS järjestelmään liitettävä partikkelilaskinanturi, joka mittaa ja laskee huonetilan ilmasta mittauspisteen partikkelien, kuten pölyjen kokonaispitoisuuksia eri kokoisten partikkelien osalta. Mittaus perustuu MCERTS-sertifioituun laser-sirontaan. Mittalaite mittaa varsinaisesti 1,0PM ja 2.5PM partikkeleja, ja laskee algoritmien avulla PM4.0 ja PM10.0 hiukkasten pitoisuudet hyödyntäen tutkimuksiin perustuvia todennäköisyysjakaumia.

On tärkeää ymmärtää muutamia seikkoja, kun puhutaan pölyjen etäseurannasta. Mittaus on aina viitteellinen ja koskee vain kyseisenä mittaushetkenä kyseisen mittauspisteen kokonaispölypitoisuutta, eikä sen perusteella voida tehdä useinkaan koko työmaa-alaa koskevia analyysejä pölyaltistumisista ja –pitoisuuksista.
Toisekseen tulee ymmärtää että mikään etäluettava mittalaite markkinoilla ei pysty erottelemaan eri pölytyyppejä mitatusta pölymäärästä. Toisin sanoen mitattua pölypistoisuutta ei voi eikä saa käyttää esimerkiksi kvartsi- tai asbestipitoisuuksien määrittelyssä. Mittalaite on aina suuntaa antava kokonaispitoisuuksien osoitin, eikä sillä voida suorittaa esimerkiksi ”lakisääteisiä kvartsipölymittauksia” tai eri partikkelityyppien erottelua. Partikkelien erottelu ja tunnistus vaatii aina laboratoriotunnistuksen

Etäseurattava pölymittaus on kuitenkin erinomainen lisä pölyntorjunnan laadun todentamiseen, kun varsinaiset pölyntorjuntatoimenpiteet on asennettu (osastointi, kohdepoisto, ilmanpuhdistus/alipaineistus ym.). Tällöin pölyä tuottavan työn pölypitoisuutta voidaan seurata työtilassa, ja/tai partikkelipitoisuutta voidaan seurata ”puhtaan tilan” puolelta, jolloin pölyjen leviämistä työalalta voidaan suuntaa antavasti seurata, ja asettaa pitoisuuksille hälytysrajoja.

Mikäli myöhemmin esimerkiksi valtiollinen virallinen instanssi tutkimuksiin perustuen asettaa yleiset viitteelliset raja-arvot kokonaispölypitoisuuksien hälytysrajoille, voidaan mitta-anturin hälytysrajat yksinkertaisesti muuttaa näille arvoille. Tämä tarkoittaa siis, että virallisten tutkimusten myötä on tehty riittävän suuri otanta työmaiden kokonaispölymittauksia, joista erikseen tutkittu jokaisen näytteen kvartsipölypitoisuus. Näin voidaan laskea viitteellisiä keskiarvoja oletuksena minkä verraan tietty pölymäärä ilmassa mahdollisesti sisältää kvartsipölyä. Tällöinkin raja-arvot ovat kuitenkin aina suuntaa antavia, sillä materiaalien kvartsipitoisuudet vaihtelevat suuresti, ja myös työstömenetelmillä sekä muilla taustapölymäärillä on vaikutusta mittaustulokseen.

 

Tai ota yhteyttä:
010 231 4320 info@strong.fi

Lisätiedot

Mittausalue

Sisäiset olosuhdeanturit:
PM1.0 – PM10.0: 0-1000ug/m3

Mittaustarkkuus

Sisäiset olosuhdeanturit:
PM1.0 – PM2.5: ±10 ug/m3 tai ±10 %
PM4.0 – PM10.0*: ±25 ug/m3 tai ±25 %
*Anturi mittaa PM1.0 ja PM2.5 hiukkasten pitoisuutta, ja laskee algoritmien avulla PM4.0 ja PM10.0 hiukkasten pitoisuudet hyödyntäen tutkimuksiin perustuvia todennäköisyysjakaumia.

Kalibrointi

Tehdaskalibroitu

Virtalähde

5 V virtalähde

Käyttölämpötila

0 – +45 C-

Säilytyslämpötila

-20 – +60 C

Mitat

100 x 67 x 35 mm

CE-merkintä / Takuu

Kyllä / 1 vuosi

Toimituskokoonpano

MIRAN DLS partikkelilaskuri
Virtalähde
Seinäkiinnike