APAD – AP315 alipaineistaja – integroitu paineentasain

Maailman edistynein alipaineistaja hallittuun alipaineistukseen ja turvalliseen pölyntorjuntaan.

APAD Teknologia™ markkinoiden modernein alipaineistusmenetelmä. Sen tehtävä on toteuttaa työ- ja ympäristöturvallinen ympäristö haittapölyjen vaikutuksilta. Tekniikka edustaa Suomalaista innovaatio-osaamista, ja se on patentoitu kansainvälisesti.

Usein hyvin hoidetullakin työmaalla pölyä karkaa aika ajoin työtiloista, kun työtilaan tai rakennukseen vaikuttavat painesuhteet vaihtelevat. Tyypillisiä työtiloissa tapahtuvia muutoksia ovat ovien aukeamiset, laitesuodatinten tukkeutumiset, osastointien muutokset ja rikkoutumiset sekä esimerkiksi purku- tai tiivistystöissä muuttuvat rakenneilmavuodot.
Tyypillisiä rakennuksessa tapahtuvia työtilaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa olemassa olevien ilmanvaihtokojeiden tehonsäätömuutokset, hissien liikkeet rakennuksessa, työtilaa ympäröivien tilojen ovien aukeaminen ulos (etenkin lämmityskausi) ja monet muut muuttujat.
Isoja sääolosuhteista johtuvia muuttujia ovat taas esimerkiksi tuuli, myrskyt ja lämpötilan muutokset. Usein ei edes ymmärretä miten suuri vaikutus ulkoilmn lämpötilan muutoksella on tilan painesuhteeseen.

Yllä mainituista seikoista johtuen voidaan todeta, ettei tällaisia muutoksia voida ennakoida, ja tilanteisiin mukautua ihmisvoimin. Tarvitsemme automatiikkaa!!!

APAD AP315 alipaineistaja perustuu ilman korkeaan suodatusnopeuteen HEPA H14 suodatuksen kautta, jonka jälkeen ilma ohjautuu vasrinaiseen APAD järjestelmään. PAineentasausjärjestelmä mittaa työtilan ja puhtaan tilan välistä paine-eroa ja ohjaa sen verran suodatetusta ilmasta ulos, että haluttu alipainetaso saavutetaan. Loppuosa suodatetusta ilmasta palautetaan työtilaan reservi-ilmana. Tätä ns. ”ylimääräistä” reservi-ilmaa laite käyttää, kun painesuhteeseen vaikuttavia muutoksia esiintyy. Tarvittaessa laite automaattisesti joko lisää tai vähentää ulos puhallettavan ilman määrää halutun alipainetason ylläpitämiseksi jatkuvasti. Jos paine-erohaitta on liian suuri korjattavaksi, laitteisto automaattisesti hälyttää heikosta painetasosta.

Teknisiä yksityiskohtia:

Alipaineen säätämiseksi ei laitepuhaltimen kierroslukua muuteta, eli vaikutetan suodatustehoon. Tämä on aina tärkeää kun samalla laitteella halutaan myös poistaa epäpuhtauksia ilmasta. Puhallinsäätöisen laitteen heikkous on siinä, että tiiviissä tilassa sen tarve puhaltaa ilmaa ulos on pieni, jolloin puhaltimen kierrosluku on pieni ja näin myös ilman suodatustaso. Taas tilassa jossa laite joutuu käyttämään korkeita kierroksia alipaineen saamiseksi, on suodatusteho yleensä parempi, mutta moottorilla ei ole enää reserviä käytettävissä muutostilanteita varten. Patentoitu APAD AP315 huolehtii samanaikaisesti sekä alipaineen ylläpidon että ilmansuodatustehokkuuden.

Siirrettävä paine-eroanturi. Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus, koska vaikka laitteiden alipaineistava ilma puhalletaan ulos, tulisi paine-eron mittaus suorittaa toiminnallisissa rakennuksissa aina likaisen työtilan ja puhtaan tilan rajapinnasta. Näin laitteisto saadaan mittaamaan oikeasta rajapinnasta, ja toimimaan oikein. Järjestelmä jossa paine-eromittausta ei voida siirtää tarvittaessa kauaskin laitteesta, asennetaan ne usein mittaamaan suoraan ulkoilmaan, jolloin etenkin lämmityskaudella laitteet monesti toimivat juuri päinvastoin kuin niiden olisi tarkoitus.

Automatiikan ohitus. Kesken työmaan voi tulla tilanne, että alipaineistusta ei tarvita. Etenkään talviaikana ei tällöin haluta ylimäääristä lämmintä ilmaa hukata ulos. APAD AP315 valikosta voidaan automatiikka ohittaa nappia painamalla siten, että ilmanohjaussiivet lukittuvat kierrätysasentoon. Ulospuhallusletkuja ei tarvitse irrotella, ja laite on koko ajan valmiudessa vain nappia painamalla jälleen jatkamaan kontrolloitua aliapaineistusta.
Tilanteissa joissa syystä tai toisesta tarvitaan maksimaalista ulospuhallusta, voidaan siiven myös lukita 100% ulospuhallusasentoon. Tällöinkin laitteen paine-eron mittaus säilyy aktiivisena, eli alipainetasoa voidaan seurata laitenäytöltä. Laite toimii tällöin kuin perinteinen alipaineistaja, ja myös sen puhallinmoottorin kierroslukua voidaan säätää, ja edelleen paine-eronmittaus on koko ajan aktiivinen.

Bonuksena energiatehokkuus:

APAD Teknologia™ paineentasaimen suoritusarvot on testattu VTT:llä, josta lausunto VTT-S-01821-15. Laitteistolla on VTT:n ”työmaasimulaatioissa” saavutettu noin 40-80% kierrätysilmamääriä, jotka suhteutuvat suoraan lämpöhukan minimointiin ja siten energiasäästöön.

LISÄTIETOJA LAITE-ESITTEESSÄ, LATAA TÄSTÄ: APAD_AP315_alipaineistaja-paineentasain_a1

Tai ota yhteyttä:
010 231 4320 info@strong.fi

Lisätiedot

Bellmouth kokonaisilmamassa, m3/h

>2100

APAD automaatiikka

Kyllä

Ohjaus

Digitaalinen

Paine-eromittaus, Pa

0-50

Liitäntä V/Hz

230/50

Puhallinmoottorin teho, W

750

Hälytysjärjestelmä

2x24V hälytinpistokkeet

Paino

70 kg

Käyttötuntimittari

Kyllä

Suodattimen merkkivalo

Kyllä

Karkeasuodatus

G4

Mikrosuodatus

HEPA H14

Ilmakanavaliitännät, d.mm

315

Koko, mm (PxLxK) ilman yhteitä

1190 x 690 x 820

Koko, mm (PxLxK) sis. yhteet

1290 x 690 x 920

Äänitaso (dB), 3m

<72 (äänitaso saattaa vaihdella asennuspaikasta ja -tavasta riippuen)