Putusa

PUTUSA, eli Puhdas ja turvallinen saneeraus -hanke

Puhdas ja turvallinen saneeraus -hankkeen tehtävänä on ollut kartoittaa saneeraustyömailla työntekijöille ja työympäristölle tapahtuvaa haitta-aineiden altistumista, ja samanaikaisesti määritellä toimintatapoja epäpuhtaushaittojen minimoimiseksi eri työvaiheissa.

Tekesin rahoittaman valtiollisen PUTUSA-hankkeen yhteydessä tutkittiin epäpuhtaissa työskentelyolosuhteissa työskentelevien henkilöiden altistumista eri haitta-aineille ja hiukkaspitoisuuksille.

Näiden tutkimustulosten perusteella on määritelty raja-arvoja työskentelyalueen ja ympäröivien alueen epäpuhtauspitoisuuksille.

Kohdepoiston ja työkohteen alipaineistamisen merkitys korostui tutkimushankkeessa, ja alipaineistamiselle on asetettu hankkeen tutkimustulosten myötä suositeltavat alipainemääreet.

PUTUSA-hankkeen lopputuloksena tuotettiin ohjeet työmaiden pölyntorjuntaan sekä laaja loppuraportti ”Pölynhallinta Korjausrakentamisessa”.

PUTUSA-hankkeen myötä saavutetut tulokset koskevat kaikkia saneeraushankkeita, ja hankkeen sisältö on erittäin hyödyllistä tietoa niin työntekijöille, työnantajille, hankkeiden suunnittelijoille kuin saneeraushankkeiden tilaajille.

Tutustu alla olevista linkeistä PuTuSa-hankkeesta julkaistuihin hyödyllisiin työohjeisiin ja materiaaleihin:

Perustietoa korjausrakentamisen pölyntorjunnasta (tiivis)

Ohjeita korjausrakentamisen pölyntorjuntaan (laajempi)

Pölynhallinta korjausrakentamisessa-Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa-Puhdas ja turvallinen saneeraus (koko teos)