MIRAN DLS IAQ porareikälähetin HMP110 anturilla

MIRAN DLS IAQ.THB+eTH-HMP110 lähetin porareikäanturilla (Vaisala HMP110) on tarkoitettu ensisijaisesti betonirakenteiden suuntaa antavaan suhteellisen kosteuden ja lämpötilan jatkuvaan seurantaan. Mittaus tapahtuu mittausputkesta rakenteen sisältä, kuten perinteinen porareikämittaus. Erona on mittauksen jatkuvaluonteisuus.

Jatkuvaluonteinen mittaaminen epästabiilissa rakennustyömaaolosuhteessa saattaa aiheuttaa kuitenkin joskus haasteita, joiden johdosta mittaustapaa suositellaan ensisijaisesti suuntaa antavana, vaikkakin nykyinen RT-kortti (103333) mahdollistaa etäseurattavien antureiden käyttämisen rakenteen pinnoitettavuutta määriteltäessä. Lämpötilavaihtelut työmaalla ja rakenteessa aiheuttavat helposti joko porareikäputkeen, tai mittausanturin mittauskammioon kosteuden kondensoitumista, jonka johdosta mittausanturit eivät välttämättä palaudu kovin nopeasti normaaliin kalibrointiarvoonsa kokonaan, tai jopa ollenkaan.

Oikein tulkittuna jatkuvaseurantaisella rakennekosteusmittarilla voidaan kuitenkin todentaa kuivumisen edistymistä tehokkaasti, ja se on erinomainen apukeino rakentamisen laadun valvontaan.

 

Tai ota yhteyttä:
010 231 4320 info@strong.fi

Lisätiedot

Mittausalue

Sisäiset olosuhdeanturit:
Lämpötila: -40 – +125 °C
Suhteellinen kosteus: 0 – 100 %RH
Barometrinen paine: 300 – 1100 mbar

Rakennekosteusanturi:
Lämpötila: -40 – + 80 °C
Suhteellinen kosteus: 0 – 100 %RH
Kastepistelaskenta

Mittaustarkkuus

Sisäiset olosuhdeanturit:
Lämpötila: ±0,3 °C
Suhteellinen kosteus: ±2,5% (20 – 80 %RH)
Barometrinen paine:
±1,0 mbar (abs.)
±0,12 mbar (suht.)

Rakennekosteusanturi:
Lämpötila: ±0,15 °C
Suhteellinen kosteus: (@ 0..+40 °C)
±1,5% (0 – 90 %RH)
±2,5% (90 – 100 %RH)

Kalibrointi

Tehdaskalibroitu

Paristo ja pariston kesto

3,6V Litium-paristo, 2-5 vuotta

Käyttölämpötila

-10 – +45 °C (kapselianturi -40 – +85 °C)

Säilytyslämpötila

-20 – +60 C

Mitat

100 x 67 x 35 mm

CE-merkintä / Takuu

Kyllä / 1 vuosi

Toimituskokoonpano

MIRAN IAQ.THB+eTH rakennekosteuslähetin
HMP110-anturi kalibrointitodistuksella (3m anturijohto)